Hoe werken wij?

Voor de weekenden wordt er gekeken naar een passende locatie op een vakantiepark in Nederland (bij uitzondering wordt er uitgeweken naar België of Duitsland). Door naar verschillende parken te gaan worden de cliënten gestimuleerd om om te gaan met veranderingen.  Door de cliënten bepaalde vastigheden te geven kunnen wij schuiven en flexibel zijn met de weekendplanning, verblijfplaats, kamerindeling en activiteiten. De cliënten leren daardoor in een veilige situatie omgaan met alledaagse veranderingen die zij ook tegen komen in het dagelijks leven.

Op of in de buurt van de parken zijn verschillende faciliteiten die aansluiten bij de groep cliënten. De begeleiding organiseert, waar mogelijk in samenspraak met de cliënten, verschillende activiteiten. Cliënten worden gemotiveerd om deel te nemen aan de activiteiten.

Vervoer

De cliënten worden zo veel mogelijk thuis opgehaald door de begeleiding. Hierdoor hebben wij bij het ophalen en terugbrengen van de cliënten een één op één contact moment met de ouders/verzorgers. De cliënten wordt geleerd om bij terugkomst zelf te vertellen hoe het weekend is verlopen. Zij leren daardoor eerlijk te zijn en op hun eigen gedrag te reflecteren. De begeleiding vult, zo nodig, aan.
De tarieven voor het weekend zijn inclusief vervoer.
De cliënten worden op vrijdag opgehaald tussen 16.00 en 18.00 en op zondag teruggebracht tussen 16.00 en 18.00.

Aanmelden

Bij elke geïnteresseerde maken wij een afspraak om bij het gezin thuis te komen. De voorkeur gaat uit naar een afspraak met de cliënt er bij. We kunnen dan direct kennis maken, informatie vertrekken en inschatten welke groep het beste zou passen.

Jaarplanning

De cliënten ontvangen een jaarplanning, zij kunnen zich opgeven voor de weekenden van de door ons gekozen groep. De cliënten kunnen hun opgave tot 2 weken van te voren wijzigen zodat we zo flexibel mogelijk met de opgaven kunnen omgaan.

Leerdoelen

Tijdens de weekenden weg worden er door de cliënten bewust en onbewust aan verschillende individuele en gemeenschappelijke doelen gewerkt. Voor iedere cliënt wordt er een jaarlijkse evaluatie van de leerdoelen gemaakt.

We hebben de leerdoelen ondergebracht in 5 categorieën.

Lichamelijk functioneren

 • Het belang van persoonlijke hygiëne
  • De begeleiding legt het belang van persoonlijke hygiëne uit. Zij stimuleren de cliënten om dagelijks te douchen, zichzelf te verzorgen en schone kleding aan te trekken.
 • Wat is gezond eten en waarom dat van belang is
  • Tijdens de weekenden zijn er een aantal momenten om de cliënten bewust te maken van gezond eten. Zo wordt er iedere dag fruit gegeten. Op zaterdag wordt er door de begeleiding, samen met de cliënten, gezond gekookt. Ook staan er geregeld gezonde snacks op tafel.
 • Goede mondverzorging
  • Iedere ochtend en avond helpt de begeleiding de cliënten herinneren dat zij hun tanden moeten poetsen. Wanneer een cliënt dit niet (volledig) zelfstandig kan helpt de begeleiding en legt uit hoe je moet poetsen.
 • Het belang van voldoende beweging
  • Er worden sportieve activiteiten aangeboden op een passend niveau voor de cliënten.
 • Zelfacceptatie(blij leren zijn met hoe je er uit ziet)
  • De begeleiding begeleid gesprekken over onzekerheden over uiterlijk en lichamelijke beperkingen richting een positiever zelfbeeld over zichzelf en anderen cliënten.

Psychisch functioneren

 • Omgaan met win/verlies situatie
  • Door activiteiten te organiseren met een competitief karakter en de cliënten te begeleiden in win en verlies situaties leren de cliënten hier beter mee omgaan.
 • Balans leren vinden tussen activiteit en rust
  • De begeleiding stimuleert de cliënten om deel te nemen aan activiteiten of rust te nemen al naar gelang hun gemoedstoestand. De begeleiding legt aan de cliënten uit waarom zij een bepaalde keuze maken. Hierdoor leren de cliënten hun grens beter kennen en kunnen zij zelf steeds beter een balans vinden tussen activiteit en rust.
 • Leren omgaan met veranderingen
  • Door de cliënten bepaalde vastigheden te geven(bijvoorbeeld bekend personeel, thuis opgehaald worden) kunnen wij schuiven en flexibel zijn met de weekendplanning, verblijfplaats, kamerindeling en activiteiten. De cliënten leren daardoor in een veilige situatie omgaan met alledaagse veranderingen.

Ontwikkeling en toekomst

 • Vergroten van de zelfredzaamheid
  • De begeleiding laat de cliënten stapsgewijs op eigen leertempo huishoudelijke taken zelf doen. De cliënten krijgen geleidelijk meer vrijheid in eigen invulling van hun vrije tijd en keuzevrijheid.
 • Het belang van school en een opleiding
  • Cliënten op verschillende, soms onverwachte momenten en van verschillende invalshoeken laten inzien dat school belangrijk is.

Kiezen en bepalen

 • Eigen mening en ideeën vormen en hier voor uit kunnen komen
  • De begeleiding observeert welke cliënten minder vaak hun mening geven en stimuleren hen om aan te geven wat zij wel/niet leuk vinden.
 • Het maken van keuzes en inzien en accepteren van de gevolgen hiervan

Omgaan met de omgeving

 • Het aangaan en onderhouden van sociale relaties met anderen (begeleiding, vrienden, familie, kennissen)
  • De begeleiding leert de cliënten in verschillende situaties hoe zij om moeten gaan met hun sociale relaties.
 • Leren delen
  • De cliënten leren delen op het gebied van aandacht, in spel, eten en drinken etc.
 • Maken van afspraken en hier aan houden
  • Cliënten leren om duidelijke afspraken te maken en zich hieraan te houden. De begeleiding leert de cliënten het belang van het houden aan afspraken.
 • Houden aan de regels
  • Tijdens de weekenden zijn er een aantal vaste regels. De cliënten kennen de afspraken en waar nodig helpt de begeleiding ze herinneren. Ook helpen de cliënten elkaar herinneren aan de regels.
 • Functioneren in groepsverband
  • De cliënten zijn tijdens de weekenden in een grote groep. Ze leren hoe je in een groep rekening houdt met elkaar en met elkaar omgaat.
 • Hoe om te gaan met autoriteit
  • Tijdens de activiteiten hebben de cliënten te maken met verschillende vormen van autoriteit. Ze krijgen te maken met badjuffen/meesters, personeel van de parken, etc.
 • Het oplossen van problemen
  • De begeleiding stimuleert cliënten om conflicten onderling op te lossen. Zij bemiddelen wanneer cliënten er niet zelfstandig uit komen.
 • Aanleren van beleefdheidsvormen
  • De begeleiding benoemt vooraf, doet voor, en benoemd indien nodig tijdens verschillende situaties waarin beleefdheidsvormen gewenst zijn.