Stichting het Edutainment

Het is ons opgevallen dat er in Nederland veel behoefte is aan een vorm van vrijetijdsbesteding die vooral ingaat op de individuele zorg vraag van jongeren met een verstandelijke beperking en/of rugzakje. Door het signaleren van deze behoeften kwam in november 2007 het idee om een stichting op te richten.

Een stichting die gericht is op een alternatieve dagbesteding/vrijetijdsbesteding voor mensen met een zorgvraag. Wij bieden een vrijetijdsbesteding die plezier en educatie combineert. Daarom hebben wij voor de naam “Het Edutainment” gekozen.

Visie

Bij het Edutainment staat de cliënt centraal en is het streven om zoveel mogelijk begeleiding op maat te bieden, waarin naast de ontwikkeling vooral het plezier van de cliënt voorop staat.

Niet de groep maar het individu staat voorop, zoveel mogelijk in harmonie met zijn persoonlijke ontwikkelingsfase en omgeving.

Doelstellingen

Wij willen ons specifiek richten op een vrijetijdsbesteding die zich bezig houdt op het gebied van sport, (buiten-) spel, educatie en het vergroten van sociale contacten. Het uitgangspunt is de individuele cliënt en zijn interesses en ontwikkeling, en daarbij op een positieve manier bezig zijn met sport, spel en creatieve activiteiten. Dit alles binnen een klimaat waarin veiligheid en uitdaging binnen een kader van zorgondersteuning en leerondersteuning geboden wordt.